Jennifer Nordin är uppvuxen med hundar och har sedan tidig ålder följt med till brukshundklubben där hennes familj tränat, tävlat och hållit kurser. Under den här tiden växte också intresset att hjälpa till på kurser och hon har därefter själv varit instruktör på både kurser, prova på dagar och läger. Dessa har varit framförallt i bruksgrenarna spår och sök men även lydnad och allmänlydnad. Idag jobbar Jennifer som instruktör på ett hundgymnasium och utbildar elever inom hundträning. När det gäller egen träning och tävling så är det nuförtiden i grenarna spår och sök tillsammans med sina belgiska vallhundar. Tidigare har hon också tränar och tävlat freestyle, HtM och lydnad. I sin träning vill hon att hundarna har väldigt kul, skapa engagemang och stärka hundarna på olika sätt. Det gäller även när hon hjälper andra i deras träning och hon tycker nästan mer om att se framsteg hos andra ekipage än i sin egen träning.

Utbildningar:
SBK Grundmodul
Ledarutveckling steg 1 via Studiefrämjandet
Allmän mentalkunskap – M1
MH-figurant utbildning – M2

Kurser/föreläsningar:
Ungdomläger steg 1 och 2 på Hundtjänstskolan Marma
Anna Lindelöf